top of page

Değerlerimiz

Hastaya Hizmet

• Hastaların ve hasta yakınlarının alarm merkezine her koşulda ulaşabilmelerini sağlamak.

• Ambulans ekiplerinin hastaya ulaşım sürelerini kısaltmak, hasta değerlendirme, bakım ve transport kalitesini artırmak.

• Sağlık kurumlarıyla ilişkileri geliştirmek.

Toplumsal Sorumluluk

• Hastaya ulaşmada her türlü teknolojik donanımı her zaman kullanılabilir ve etkin kılmak.

• Toplumun her kesiminde ilkyardım konusunda eğitimi sağlamak.

• Sağlık hizmetlerini tüketenleri bilinçlendirmek.

• Toplumsal afet ve benzeri durumlarda, kamu ve diğer özel sağlık hizmeti sunan kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle ve ilgili tüm kurumlarla entegre çalışmalar yürütmek.

Çalışan Memnuniyetinin Yükseltilmesi

• Mesleki ve kişisel gelişim yoluyla çalışanın kurumda verdiği hizmetten tatmin olmasını sağlamak.

• Takım çalışması ve karşılıklı saygıya dayalı, uygun çalışma ortamını sağlamak.

Bilimsel İlerleme

• Sunulan hizmetle ilgili evrensel gelişmeleri izlemek.

• Verilen sağlık hizmetinin içeriği ve kalitesiyle ilgili olarak kendini, takım arkadaşlarını ve hastaları yeni bilimsel gelişmelere güncel olarak sürekli bilgilendirmek ve eğitmek.

• Eğitim ve araştırmaya yönelik planlamalarda bulunmak.

Yenilikleri Teşvik Etmek

• Yapılan her çalışmada yenilikleri ve iyi yönde değişimi destekleyen bir ortam yaratmak; bunun için gerekli eğitim kültürünü oluşturmak.

• Yeni fikir üretimi için kolaylaştırıcı ortam ya da mekanizma oluşturmak

bottom of page