Çatalca Özel Ambulans

Çatalca Özel Ambulans, İstanbul Çatalca ilçesinde acil ambulans görev kapsamında olmayan hizmetlerin verildiği yaşlı, engelli ve yatalak tüm hastaların yararlandığı tam teşekküllü bir ambulans hizmetidir. İnsanların hızlı bir şekilde ve güvenle nakledilmesi için hayati öneme sahiptir. Araştırmalar hasta nakil hizmetlerinde özel ambulans şirketlerinin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Nakil sırasında özel bakım ihtiyacı olan ve titizlikle taşınması gereken bireylerin tam ihtiyacı olan özel ambulanslar ile nakil ihtiyaçlarını kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı Yönetmeliğinde özel ambulansların teknik özellikleri, ekipmanları ve diğer hizmetleri belirtillmişitir. Özel Ambulanslar acil ve acil olmayan hasta nakli ve müdahalesi yapabilmektedir. Şehir içi ve şehirler arası hasta nakil hizmetleri ile yurtdışı geri dönüş ve organizasyonlarda sağlık tedbiri hizmetleri verilmektedir.


Çatalca Özel Ambulans Hizmetleri


Bireylerin ambulansla nakilleri öncelikli hizmetimizdir. Bunun dışında organizasyonlarda sağlık tedbiri ve havayolu ambulans hizmetimiz bulunmaktadır.


• Acil yardım ambulansı

• Acil Doktorlu Kara Ambulansı

• Uçak Ambulans

• Hasta nakil ambulans

• Şehirler arası hasta nakil ambulans

• Yaşlı, engelli ve yatalak bireylerin nakil işlemleri

• Film,dizi, gezi, toplantı gibi faaliyetlerde sağlık tedbiri alma

• Organ nakli için transfer

• Yurtdışı geri dönüş işlemleri


Çatalca Hasta Nakil Hizmetleri


Bireylerin sağlıklı bir şekilde muayeneleri ve hastaneler arası transferler de özel ambulanslar araçları önemli yer tutmaktadır. Acil olmayan durumlar da kamu ambulansları hizmet vermez. Böyle durumlarda özel ambulans firmaları devreye girmektedir. Hastaneden hastaneye veya evden hastaneye, hastaneden eve, huzur evi ve bakım evi transferleri, şehirler arası hasta nakli ve özel davetler için bizleri aramanız gerekmektedir. hasta nakil ambulans,

bireylerin her türlü ekipman ihtiyacını karşılayarak konforlu ve güvenli bir yolculuk geçirmesini sağlarlar. SAS Ambulans olarak nakilleri yapılacak bireylerin en güvenli ve en konforlu ve en kaliteli şekilde transferleri için memnuniyet duyacağınız hizmetler sunuyoruz.

İlgili yasal düzenlemelere yüzde yüz uyumlu şekilde donattığımız araç filomuzla, siz değerli

müşterilerimizin çağrılarına cevap veriyoruz.


Özel Ambulans Yönetmelik


Özel ambulans yönetmelik hükümlerine göre acil olmayan yaşlı, engelli ve yatalak bireylerin nakilleri özel ambulans ile yapılabilmektedir. Ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmeliğin Acil Hizmetler ve Ambulanslar ile ilgili 24. maddesinin 8b bendi gereği özel tıp merkezlerinde ve Özel Hastaneler Yönetmeliği 40. madde gereği özel hastanelerde, acil durumlarda veya gerekli tıbbi durumlarda hasta naklinde kullanılmak üzere ambulans hizmeti verilmesi zorunludur.


Bu hizmet, sağlık kuruluşuna il sağlık müdürlüğünden ruhsatlı ve 24 saat çalışma esasına göre çalışma belgesi düzenlenmiş 3 paramedik, 3 ATT ve 3 şoförlü ekibin çalıştığı bir tam donanımlı acil yardım ambulansı satın alınması yoluyla karşılanabileceği gibi alternatif olarak gerekli acil durumlarda çağrı yapılmasından itibaren on dakikada tıp merkezinde olunacağı taahhüt edilmek kaydıyla, 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre faaliyet gösteren bir özel ambulans şirketi ile ambulans hizmeti alım sözleşmesi imzalanması yoluyla da karşılanabilmektedir. Acil yardım ambulanslarının yüksek bedelleri ve araçta çalışacak personelin aylık maliyetinin yüksek olması nedeniyle bir çok hastane ve tıp merkezi ambulans servisleriyle anlaşma yoluna gitmektedir. Firmam